Denk mee over de koers van het Deltaprogramma

De Erasmus Universiteit Rotterdam brengt op verzoek van de Staf deltacommissaris in beeld wat u als betrokkene bij het Deltaprogramma vindt van de deltabeslissingen en (regionale) voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma. De vraag die voorligt is of deze nog up-to-date zijn en – voor zover van toepassing – met voorstellen te komen voor aanpassingen. De deltacommissaris nodigt u van harte uit mee te denken over de toekomst van het Deltaprogramma door het invullen van deze enquête.

Start enquête nu

Het invullen van de enquête is anoniem en duurt ongeveer 15 minuten.

Het resultaat wordt op de site van de deltacommissaris openbaar gemaakt.

Het Deltaprogramma opereert in een dynamische omgeving waarin externe ontwikkelingen plaatsvinden die de opgaven en oplossingen kunnen beïnvloeden. En waarin nieuwe inzichten ontstaan, bijvoorbeeld over een mogelijke toename van de snelheid van zeespiegelstijging, over methoden om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en waarin ook maatschappelijke preferenties kunnen verschuiven. Het Deltaprogramma kiest daarom voor een adaptieve aanpak: ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om eerder vastgestelde (delta)beslissingen en (regionale) voorkeursstrategieën aan te passen. Dat gebeurt in een jaarlijkse en zesjaarlijkse ritmiek.

Meten Weten Handelen

Met de systematiek Meten Weten Handelen (MWH) houden we de vinger stevig aan de pols. We kijken daarbij naar externe en interne ontwikkelingen. Jaarlijks wordt op basis van de uitkomsten van MWH bepaald of we op schema liggen wat betreft de uitvoering van de afgesproken projecten. Bijstelling van de strategieën is ieder jaar mogelijk. Daarnaast vindt iedere 6 jaar een systematische herijking van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën (DP 2015) plaats. Het doel van de zesjaarlijkse herijking is het zorgvuldig checken of er ontwikkelingen zijn die het nodig maken om de deltabeslissingen en strategieën aan te passen en, voor zover van toepassing, voorstellen te doen voor aanpassingen.

De eerste herijking zal van medio 2018 tot 2020 zijn beslag krijgen, zodat gerapporteerd kan worden in DP 2021. Het resultaat van de zesjaarlijkse herijking zijn up-to-date deltabeslissingen en voorkeursstrategieën: een nieuwe ‘foto’ na een zorgvuldige check en eventuele nieuwe aanpassing als reactie op externe en interne ontwikkelingen, waarin de eerder gemaakte aanpassingen (DP 2016 t/m DP 2020) zijn verwerkt.

Deltacommissaris Wim Kuijken: ‘Het Deltaprogramma is van ons allemaal. We hopen dan ook van harte dat u als lezer van Deltanieuws bereid bent uw mening te geven over de gewenste koers van het Deltaprogramma.’