Deltacongres 2018 komt naar Zwolle

Het negende Nationaal Deltacongres vindt op donderdag 1 november plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Naast een inhoudelijk plenair programma zijn er verschillende parallelsessies over actuele vraagstukken zoals de onzekerheid en mogelijke gevolgen van een sneller stijgende zeespiegel en de stresstesten en risicodialogen die gemeenten moeten gaan voeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Maar ook over waterbeschikbaarheid komen concrete casus aan de orde. 

De IJssel-Vechtdelta met Hanzestad Zwolle als centrale stad is een belangrijk gebied voor het Deltaprogramma. Het is een regio waar vele thema’s van het Deltaprogramma samenkomen. De regio met belangrijke rivieren zoals de IJssel en de Vecht grenst aan ons grootste zoetwaterbassin het IJsselmeer. Ook rond de thema’s waterveiligheid en zoetwater heeft de regio veel te bieden. Zo worden in de regio de mogelijkheden voor meerlaagsveiligheid uitgediept en is de gemeente Zwolle samen met het waterschap voorloper op het gebied van klimaatadaptatie in de stad.

Deltaparade

Net als voorgaande jaren zal er op het Deltacongres weer er een Deltaparade zijn waar aan het Deltaprogramma verbonden organisaties en programma’s zich presenteren. Op de Deltaparade kunt u zich de hele dag laten informeren en inspireren, verdiepen in de thema's en ervaringen uitwisselen. In kleine theaters zijn presentaties, workshops en gesprekken geprogrammeerd.

Zet donderdag 1 november alvast in uw agenda, want het wordt weer een gevarieerde en interessante dag! Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Het gehele programma voor het Deltacongres is in september bekend. Vanaf dan kunt u zich ook aanmelden voor het congres. Heeft u suggesties of wilt u meer weten, neem dan contact op met de Staf deltacommissaris: info@nationaaldeltacongres.nl