NKWK kennisconferentie ‘Van papier naar praktijk’

Op 17 april vindt voor de vierde keer de conferentie plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Jaarlijks worden in deze conferentie vooral de kennisvragen uit het Deltaprogramma opgepakt, waarbij samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen van groot belang is. Dit jaar is Wageningen Universiteit en Research gastheer, mede vanwege het honderdjarig bestaan. Naast een kort plenair programma zijn er twee ronden met in totaal ruim twintig workshops, vooral gericht op intensieve interactie tussen de deelnemers. Met als hoofdthema ‘Van papier naar praktijk’ richt de kennisconferentie zich in 2018 vooral op de verbinding tussen onderzoek en de toepassing daarvan in de praktijk. Daarom is ook een nieuw onderdeel toegevoegd aan de conferentie: excursies waarbij in het veld wordt ervaren wat onderzoek en pilots kunnen opleveren. Inschrijving voor de NWKW Conferentie is mogelijk via de inmiddels verstuurde uitnodigingen en via de website waterenklimaat.nl/conferentie-2018.

Deltaviewer geactualiseerd

Recent is een nieuwe versie beschikbaar gekomen van de Deltaviewer. Er is actuele informatie toegevoegd over uitvoeringsorganisaties en -programma’s. Bovendien bevat de Deltaviewer nu ook informatie over het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De Deltaviewer is een interactief internetprogramma dat informatie geeft over het waterbeheer in Nederland in verleden, heden en toekomst. De tool bevat hiermee veel informatie over de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma. Ook zijn er twee onlinegames in opgenomen over waterbeheer en de deltabeslissingen. De Deltaviewer is te bekijken op internet (www.deltaviewer.nl) en staat ook in diverse musea zoals het Watersnoodmuseum, Museon en Neeltje Jans.

Handreiking Stresstest Light

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat alle overheden voor eind 2019 stresstesten hebben uitgevoerd voor hun eigen gebied. Hiertoe is nu de Handreiking Stresstest Light beschikbaar. Deze handreiking geeft – aan de hand van vrij beschikbare landsdekkende kaarten van de Klimaateffectatlas – een eerste beeld van de kwetsbaarheden in een bepaald gebied voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dit helpt om de bewustwording van de effecten van klimaatverandering te vergroten en biedt mogelijkheden om lokaal of regionaal het gesprek aan te gaan over wat dit betekent voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Voor het onderzoeken en kiezen van adequate maatregelen zal vervolgens een gedetailleerdere stresstest uitgevoerd moeten worden.

Meer informatie: nieuwsbericht Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie.

Innovatief blauw-groen klimaatdak

Het project Smartroof 2.0 op het Marineterrein in Amsterdam is bijzonder. Bedrijfsleven, overheden en stakeholders hebben hier samen een zwart bitumineus dak van een van de gebouwen omgevormd tot een innovatieve groene oase. Doel van het project is de exacte verdamping en energiebalans te meten, om zo inzicht te krijgen in de daadwerkelijke verkoelende capaciteit van deze daken in steden.
In het lichtgewicht blauw-groene dak groeien op het moment tientallen verschillende soorten planten, waar in de drainagelaag regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt voor natuurlijke irrigatie van de beplanting. Volgens deltacommissaris Wim Kuijken, die een bezoek bracht aan het Marineterrein, is de manier waarop de smartroofs gebruikmaken van de lessen uit de natuur zeer vernuftig. Het riool wordt bij een hoosbui ontzien én de hitte op het dak vermindert op een hete dag tot wel 40 graden. Dit levert ook nog eens een energiebesparing op. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie wordt verkend op welke manier het aanpassen van regelgeving kan bijdragen aan het breder inzetten van dergelijke slimme blauw-groene daken.

Kennismanagement gaat ook over mensen

Op 14 december organiseerden staf DC met hulp van Deltares een speciale bijeenkomst over Kennismanagement. De bijeenkomst was bedoeld voor de trekkers van de NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) onderzoekslijnen en de kenniswerkers van de Deltaprogramma-thema’s en -gebieden. De organisatoren zetten deelnemers aan te definiëren wat ze met kennismanagement binnen hun eigen omgeving willen bereiken, voor wie ze het doen en wat ze daarbij nodig hebben aan technische voorzieningen.
Het werd snel duidelijk dat beelden bij kennismanagement breed en gevarieerd zijn en de uitwerking dus maatwerk vereist. Desondanks komt een aantal pijlers altijd terug, lichtte Arno Nolte van Deltares toe: de menselijke kant, proces en technologie. Peter Neijts van het Ministerie van IenW gaf een presentatie over de menselijke kant van kennismanagement. Bij kennismanagement vaak een focus ligt op technische oplossingen en hulpmiddelen, terwijl communicatie en elkaar begrijpen ook cruciaal is voor kennisdeling.
De belangrijkste trefwoorden die de opbrengst van de dag illustreren waren gemeenschappelijk taalgebruik, versterking van de relatie tussen NKWK-onderzoeklijnen en Deltaprogramma, noodzakelijke voorwaarden (‘hoe maak je het leuk om kennis te delen?’) en eerste gedachten over kennismanagementacties.
Rond de zomer van 2018 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. 

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst Kennismanagement.