Zin in de toekomst: tijd voor verbeelding. Dat was de titel van de keynote van Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht. Kan de 21e eeuw met behulp van creativiteit en verbeelding alsnog de beste worden die we ooit hebben beleefd? In vier sheets en twee tweets blikken we terug op deze inspirerende keynote.

Foto: Kadir van Lohuizen / NOOR

Over transformatie

Maarten Hajer: "In de jaren ’50 hebben we onze welvaart enorm vergroot. Alles is gaan pieken. En eigenlijk hebben we nu te maken met de consequenties van die piek. Van het feit dat we in de 20e eeuw hebben geleefd met het voorrecht van fossiele brandstoffen. Honderden miljoenen jaren van oxidatieprocessen hebben we er in 100 jaar doorheen gejast. En nu, in de 21e eeuw, moeten we iets nieuws verzinnen, wat dat helemaal weer goedmaakt en waarbij mensen zijn gewend geraakt aan die welvaart. Fundamenteler dan dat kan het bijna niet. Wij moeten dus de relatie tussen samenleving, economie en natuur opnieuw vormgeven."

Over verbeelding

"Soms is het probleem gewoon te moeilijk om met elkaar op te lossen. En dan moet je er eigenlijk úit kunnen gaan. Maar als je die verbeelding gaat vormgeven met elkaar, dan denk ik dat je eigenlijk bezig bent met toekomst maken. Gedeelde toekomst. En dan moet je opletten, want dat is eigenlijk voorbehouden aan de democratie."

Over acceptatie

"De beste discussie en deliberatie krijg je als de politiek aan de vóórkant zegt wat hij wil. Denk aan Ruimte voor de Rivier. Maar als uit het proces iets beters komt dan de politiek initieel wilde, dan moet de politiek dat eigenlijk accepteren. Dat is voor mensen een reden om tijd te investeren in dat proces."

Over veenoxidatie

"Ik denk dat we nu een vervolgstap moeten zetten. Laten we het noemen: ruimte voor het veen. Want die veenweideproblematiek, die dringt zich op. We leggen daar iets droog, die kwestie van het peilbeheer, dat is iets dat we niet kunnen oplossen in de gremia waar we zitten. We praten eindeloos met elkaar. Maar de locatie waar we dat gesprek hebben, de manier waarop we dat gesprek hebben, moet veranderen. Wij willen op die Places of Hope eigenlijk een atelier maken waar we dat gesprek op een andere, op een culturele manier gaan voeren."

Over verleiding

"Mensen laten zich niet overtuigen door feiten. Mensen worden verleid door perspectief. En ik denk dat wij dat samen kunnen bieden. Dat is mijn hoop, en op die manier kan die 21e eeuw nog de beste eeuw worden, die we ooit hebben beleefd."