De nieuwe normering was het thema van de ochtendsessie over waterveiligheid. Via een live verbinding werd geschakeld met Marken, waar de evacuatie-oefening Waterwolf aan de gang was. In de middagsessie stonden meekoppelkansen centraal.

Waterveiligheid ochtendsessie

Klaar voor de start

Voor waterveiligheid is 2017 een belangrijk jaar. Het is de start van de beoordelingsronde van de primaire waterkeringen volgens de nieuwe normering. Wat is de stand van zaken? Hoe gaan we tijdens de beoordeling om met prioritering en geldstromen? Hoe gaan de keringbeheerders aan de slag? Hoe bereidt de markt zich voor op deze exercitie?

Dagvoorzitter van beide parallelsessies is Annemieke Nijhoff. Op het podium staan Roelof Bleker (Waterschap Rivierenland), Mattie Busch (Ministerie van IenM), Petra Goessen (Stowa), Hetty Klaver (Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland), Luc Kohsiek (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Anouk te Nijenhuis (Ministerie van IenM), George Rouhof (Unie van Waterschappen) en Jana Steenbergen (Topsector Water).

Uitkomst

De opgave voor waterveiligheid is een flinke klus, die alleen in goede samenwerking kan worden geklaard. Dit geldt niet alleen voor dijkversterkings- of verleggingsprojecten, maar ook voor het uitvoeren van de eerste beoordelingsronde met de nieuwe normen. Dagvoorzitter Annemiek Nijhoff onderstreept het belang van waterveiligheid: “Onze kinderen moeten kunnen zeggen; wij zijn van na de watersnoodramp.”

Anouk te Nijenhuis legde de werking van de nieuwe normering uit. Op de vraag welk beeld Hetty Klavers heeft bij het werken met de nieuwe normeringen, haalde ze Pipi Langkous aan: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Hans Waals nuanceerde: “Weet het water al dat we nieuwe normen hebben?”

Waterwolf

Geen enkele normering biedt 100% garantie op droge voeten. Daarom bereiden we ons voor op extreme situaties, waarin het toch mis dreigt te gaan. Tijdens de ochtendsessie werd live geschakeld met Marken, waar op dat moment de grote evacuatie-oefening Waterwolf werd gehouden. Burgemeester van Waterland Luzette Wagenaar vertelde vanaf de dijk welke lessen er uit de oefening zijn geleerd.

Waterveiligheid middagsessie

Meekoppelen: zoveel wensen, zoveel kansen

Als er werkzaamheden aan een dijk moeten plaatsvinden, bekijken we welke 'meekoppelkansen' er zijn. We willen de waterveiligheidsopgave zo veel mogelijk verbinden met andere ruimtelijke wensen en ambities, zoals natuur, wonen en recreatie. Zo komen nieuwe, doelmatige en duurzame oplossingen binnen bereik.

Naast dagvoorzitter Annemieke Nijhof stonden de volgende sprekers op het podium: Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging), Petra van den Brand (Project Ravenstein-Lith), Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit), Wim Lammers (Staatsbosbeheer) en Anita Willig-Kos (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Uitkomst

Meekoppelen is het nieuwe normaal en samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. Het gaat niet zozeer over meekoppelen, maar over het koppelen van waterveiligheid aan gebiedsontwikkeling. Benut de creativiteit van lokale bewoners. Dit kan een project enorm opwaarderen. Het wel of geen succes van koppelen heeft vooral te maken met hoe je het organiseert: zijn bewoners voldoende betrokken en sta je open voor hun ideeën? Een open houding is belangrijk, net als de deadline van een project. De regie moet bij het gebied liggen, niet bij de waterbeheerders. Er moet wel één trekker zijn, die per fase kan verschillen. Als je elkaar voldoende vertrouwt, kan je de regie ook overgeven aan de ander.

Petra van den Brand stelt dat creativiteit vanuit het gebied een project enorm kan opwaarderen. Koppelkansen hoef je dan niet te zoeken, die dienen zich vanzelf aan. Juist door samen te kijken, zie je meer”.

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, realiseert een passage voor vismigratie in de Afsluitdijk: “Per fase heb je andere vorm van financiering nodig. De Postcode Loterij heeft de eerste fase betaald. Daarmee kon het proces van start. Andere partijen hebben daarna het stokje overgenomen.”

Anita Willig-Kos vertelde over Kust op Kracht: “De sleutel van succes waren de rondetafelgesprekken, waarbij de wensen van de bewoners werden besproken met marktpartijen. A dream you dream alone is a dream; a dream you dream together is reality. Sta open staat voor wat er op je afkomt en handel daar ook naar."

Vanuit de zaal voegde Donné Slangen (Ministerie van enM) toe: “Iedereen die een instandhoudingsdoel heeft, moet in al zijn of haar beslissingen meenemen dat het klimaat verandert. 70 procent van de begroting van IenM gaat over beheer en onderhoud. Keuzen worden daar vooral gestuurd door prijs: tegen minimale kosten de weg of dijk op orde houden. Ik denk dat daar een belangrijke sleutel ligt: de beheerders zijn de nieuwe veranderaars".

Wat het publiek antwoordde op een vraag via de buzzmaster.