Bij de parallelsessies Governance draaide het om samenwerking. In de ochtendsessie ging het vooral om vertrouwen: hoe krijg je dat en hoe stel je je op als betrouwbare partner. In de middag lag de focus op enkele concrete voorbeelden, die lieten zien hoe we burgers en andere partners bij  projecten kunnen betrekken.

Governance ochtendsessie

Samen werken aan een adaptief Deltaprogramma

Het Deltaprogramma ontwikkelt zich van beleidsontwikkeling naar uitvoering. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de betrokken partners? We willen de effectieve samenwerking vasthouden, maar hoe zorgen we ervoor dat de betrokken partijen - naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden - open blijven staan voor een gedeeld eigenaarschap? Het lange termijn karakter van het deltaprogramma vraagt om een balans tussen koersvastheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om bij te sturen.

Dagvoorzitter Erik Pool van Directie Participatie begeleidde de ochtend- en middagsessie. Sprekers waren Hermen Borst (Staf Deltacommissaris), Theo Camps (Tilburg University), Henk Havinga (Waterschap Rivierenland), Bram van Hemmen (burgemeester van de gemeente Sliedrecht) en Gabor Oolthuis (Provincie Overijssel).

Uitkomst

We werken samen aan een adaptief deltaprogramma. We hebben constant te maken met verschillende relaties waar we mee samenwerken om de ambities van het deltaprogramma waar te maken. De mensen waar we mee samenwerken zijn heel divers. Het is dus belangrijk om een betrouwbare partner te zijn. In deze sessie is besproken op welke wijze we vertrouwen kunnen opbouwen en hoe we ons eigen gedrag kunnen aanpassen om effectiever te zijn in het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

De conclusie is dat bewust communiceren leidt tot vertrouwen. Stel je open moet en wees transparant in je motieven en doelen. "Vertrouwen begint bij jezelf. Luisteren, kijken, ontvankelijk zijn", aldus Hermen Borst.

Bram van Hemmen voegt hieraan toe: “Het stellen van duidende, gesloten vragen draagt niet bij aan het opbouwen van vertrouwen; het lijkt wel een open houding, maar je bent indirect aan het zenden, niet aan het ontvangen. Het stellen van open vragen schept vertrouwen omdat je open staat voor de suggesties van de ander."

Governance middagsessie

Casus Rainproof Deltacongres 2016

Bekijk de video op YouTube.

De deltacommunity gooit de deuren open

De kring van betrokkenen rond het Deltaprogramma wordt steeds groter. Hoe zorgen we ervoor dat ook de nieuwe partners goed kunnen deelnemen? Verstaan en begrijpen we elkaar wel goed? Aan de hand van enkele concrete voorbeelden wordt geschetst hoe het Deltaprogramma de deuren open zet voor participatie van het bedrijfsleven en de energieke samenleving in de vorm van burgers en maatschappelijke organisaties.

Er is besproken hoe we burgers kunnen betrekken bij concrete projecten, maar ook hoe burgers zelf bijdragen aan de doelen van het Deltaprogramma. Op het een podium stonden dagvoorzitter Erik Pool (Directie Participatie), Jan van Dooren (Provincie Gelderland), Jan Hendrik Dronkers (DG Rijkswaterstaat), Daniel Goedbloed (Amsterdam Rainproof), Wim Goedhart (Natuurmonumenten), Hans Huis in ’t Veld (Topsector Water), Arnoud Hekkens (de Tuin van Jan) en Friso Klapwijk (De Dakdokters).

Casus Rivierklimaatpark IJsselpoort Deltacongres 2016

Bekijk de video op YouTube.

Uitkomst

Daniel Goedbloed vertelde hoe Amsterdam Rainproof lokale initiatieven stimuleert en connecties maakt op lokaal niveau. Dat is ook de uitdaging voor het deltaprogramma.

"De oplossing voor de waterproblematiek zit in de inrichting van de hele stad, niet alleen bij Waternet. Je moet dus moet buiten je eigen inrichting als overheid gaan denken. Veel en open met elkaar praten is belangrijk, maar er moeten ook zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden."

Friso Klapwijk sprak over de successen en uitdagingen van de Dakdokters:

"Het gevaar dreigt dat we teveel blijven praten en plannen maken. Ik zou wel eens een zak met projectgeld willen zien om gewoon dingen te doen. Hier eens een dak maken, daar eens wat proberen. Zodat we kunnen zien wat werkt en wat niet."

Wim Goedhart deelde zijn ervaringen met rivierklimaatpark IJsselpoort:

"Bij elke samenwerking varieert de binnen- en de buitenwereld en de context waarin je opereert. De mensen die betrokken zijn bij ons project halen energie uit de contacten met mensen in het gebied. We verdiepen ons echt in andermans belangen."

Jan Hendrik Dronkers verwees naar de Marktvisie, die door onder meer Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, NLingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers is opgesteld. Partijen stellen in de marktvisie dat zij niet meer willen werken volgens een hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. Ze willen samenwerken in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit, met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. De opgave staat hierbij voorop.

Zie ook www.marktvisie.nu.