Tijdens het Nationaal Deltacongres is de nieuwe film van het Deltaprogramma in première gegaan. De partners van het Deltaprogramma laten zien hoe we overal in Nederland aan de slag zijn.

Tekst Deltacongres:

We zijn in 2010 begonnen met het Deltaprogramma.

Een groot nationaal programma, uniek in Nederland en in de wereld.

Waar overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen samenwerken om dit land veilig te houden tegen water en te zorgen dat het leefbaar blijft.

We zijn nu in de fase van uitvoering, op allerlei plekken in het land, in steden, in het landelijk gebied vinden maatregelen plaats.

Om er voor te zorgen dat dit land op langere termijn bestand is tegen de extremen van de natuur. En dat is wat gebeurd in dit programma.

Uniek, iedereen over zijn eigen verantwoordelijk, over zijn eigen grenzen heen, samenwerken aan de nationale doelen.

de normering heeft als doel een basis veiligheid in Nederland te scheppen.

Overal, iedere inwoner op dezelfde manier, op dezelfde hoogte beschermt.

De dijkversterking is hier wel nodig, want de dijk is op een aantal plaatsen echt zwak en niet stabiel genoeg.

Er moet wat gebeuren, je kunt er ook niet meer fatsoenlijk over wandelen.

Als de norm is vastgesteld moeten er maatregelen worden genomen, nadat je goed overleg hebt gehad met de bewoners.

Ik vind de samenwerking tussen de overheid en de bewoners uiteindelijk heel erg goed, ondanks de hobbels.

Dus er is geen discussie dat het moet gebeuren, maar hoe het moet gebeuren.

En om daar goed met elkaar in gesprek te zijn, elkaar te verstaan en te begrijpen..

 ..ook zeggen als iets niet kan, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dus communicatie is de kern van een goede uitvoering.

 In het noorden, in het hoge Nederland is de toenemende droogte een probleem,

dus de mensen daar moeten echt een manier vinden om ook in de toekomst aan zoet water te komen.

 In laag Nederland, waar wij hier zijn zie je dat door de klimaatverandering het zoute zeewater steeds verder het land binnen dringt..

..de zogenaamde verzilting, dus ook daar moeten we een oplossing voor vinden.

Als provincies hebben we een rol als midden bestuur om bijvoorbeeld gemeenten en de Rijksoverheid bij elkaar te brengen..

 ..andere belanghebbenden in de regio bij elkaar te brengen, je moet altijd letterlijk over je grenzen heen werken.

Als je verbindt dan kun je tot oplossingen komen, die ga je samen maken.

Het probleem is dat er heel veel water valt op dit moment, veel meer water dan we eigenlijk hadden verwacht.

Dan kom je in een situatie terecht dat het water niet weg kan, dus dan moet je met nieuwe oplossingen komen om er voor te zorgen dat het water wel weg kan.

En dat kun je ook doen door het eerst op te vangen en het daarna rustig af te voeren.

Hier in Tiel was het zo dat er meerdere problemen waren, problemen op het gebied van leefbaarheid, op het gebied van veiligheid en op het gebied van water.

Die zaken zijn allemaal met elkaar gecombineerd waardoor je uiteindelijk een heel mooi project hebt hier waar een oplossing wordt gegeven voor een aantal problemen.

Er zijn allerlei verschillend partijen bij betrokken, maar er zijn vooral allerlei verschillende mensen bij betrokken.

Maar wat heel aardig in deze situatie is dat de corporatie er bij betrokken is,  maar het aller aardigste is natuurlijk dat de inwoners hier hebben meegedacht en de leerlingen van de school.

We zijn hier in IJmuiden bij de start van de bouw van de grootste zeesluis ter wereld.

Je mag niet te veel zout in het water hebben omdat we niet alleen transport bedrijven in dit gebied..

..maar er is ook landbouw en daarvoor is een verzilte bodem slecht, dus je moet de verzilting tegen gaan.

Dit project kunnen we alleen maar realiseren zoals het tot nu toe ook tot stand is gekomen..

..in een enorm goede samenwerking tussen gebruikers, bewoners, bestuurders, bouwers, echt samenwerken, zoals we dat in de marktvisie ook omschrijven..

..echt in een open, transparante manier in gezamenlijkheid, het beste uit elkaar halen, dan gaan we hier ook het beste product neerzetten..

..en dan blijft Nederland top of the bill op het gebied van Delta technologie.

Bij deze dijkversterking, zie je langs deze rivierdijken, dat die dijken vaak instabiel zijn, ze hebben de neiging om aan de binnenkant af te schuiven..

..en dat is een groot gevaar en eigenlijk moet je al die dijken aan de binnenkant proberen te versterken.

Dat is een prachtige opgave, daar zijn we ook erg goed in in Nederland, alleen is het hier extra complex..

..omdat die binnenkant van die dijken vaak heel erg gebruikt is, bebouwt is, daar wonen mensen, daar werken mensen.

.. en als je daar de dijk wil versterken dan moet je wat met die bebouwingen doen.

Kostbare, ingewikkelde constructies, dan moet je lang voorbereiden.

Op het moment dat je wensen, zoals het realiseren van een fietspad, of iets aan cultuur historie doen pas op tafel krijgt op het moment dat je aan het graven bent, ben je te laat.

Dus wij zorgen nu, dankzij het Delta programma omdat veel vroeger te doen, in direct overleg met belanghebbenden en de bewoners en de bedrijven.

Twee grote voordelen, we missen geen kansen om dingen te combineren, maar je creëert ook draagvlak.

Dit zijn voorbeelden die eigenlijk overal in Nederland toegepast kunnen worden.

Nu geloof ik er wel in dat je per gebied moet kijken wat daar past, dus er is niet een format wat je over heel Nederland kunt uitrollen..

..maar het zijn wel voorbeelden die wel tot inspiratie kunnen dienen voor anderen.

De wateropgave kun je niet laten eindigen op een grens die ooit in de historie door mensen is getrokken.

Je gaat over grenzen heen en dat betekent dus ook dat je over grenzen heen moet werken.

Mijn conclusie is dat als we de norm hebben vastgesteld we aan de slag gaan en dat dat niet anders kan dan met en voor de bewoners.

En dan blijft Nederland veilig.

We moeten altijd scherp zijn om toch nog beter te zijn in de samenwerking, nog innovatiever te zijn, altijd de lat nog iets hoger te leggen dan dat die lag.

Dat houdt mensen scherp en dat haalt het beste uit jezelf en anderen.

Die opgave waterveiligheid is echt de Nederlandse opgave en die zal eeuwig blijven bestaan.

Het is prachtig dat al dat geld en al die moeite die je daar voor nodig hebt, dat je ook nog andere dingen kan realiseren.

Voor recreatie, voor verkeersveiligheid en andere zaken. Daar zijn we dankzij het Deltaprogramma steeds beter in geworden.