De Deltaparade vormde de hele dag de centrale ontmoetingsplek van het deltacongres. De uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën stonden centraal. Er waren meetingpoints van de acht gebieden en drie generieke thema’s van het Deltaprogramma. Daarnaast presenteerden zich een 15-tal organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma. Van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot Ons Water, van het Jeugdwaterschap tot het KNMI. Hieronder een foto-impressie. Foto's: Ruben Jorksveld en Martijn Beekman.

Dijkwerkers zijn medewerkers van waterschappen of Rijkswaterstaat die zich inzetten voor projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
De Deltaparade strekte zich uit over alle foyers van Orpheus. De stands waren druk bezocht.
Deltacommissaris Wim Kuijken neemt traditioneel het eerste exemplaar in ontvangst van het Projectenboek 2017 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, uit handen van programmadirecteur Richard Jorissen.
Er is veel vraag naar het nieuwe Projectenboek.
De Deltaparade is bij uitstek een plaats voor ontmoetingen, levendige discussies en kennisuitwisseling.
Het Jeugdwaterschap vertegenwoordigt de toekomst op de Deltaparade. De leden zijn middelbare scholieren die leeftijdgenoten inspireren en waterbewuster maken.
Het KNMI geeft informatie over onder meer klimaatmodellen.
Bij het meetingpoint Maas was informatie te vinden over het maatregelenpakket om de Maasregio te beschermen tegen hoogwater, waar de minister in oktober mee heeft ingestemd.
Er was veel belangstelling voor de website van Zuidwestelijke Delta, die op de dag van het Deltacongres werd gelanceerd.
Meetingpoint Rijnmond-Drechtsteden.
Meetingpoint Zoetwater.
Meetingpoint Ruimtelijke Adaptatie.
Meetingpoint IJsselmeergebied.
Meetingpoint Waterveiligheid in samenwerking met het Watersnoodmuseum.
Meetingpoint Zuidwestelijke Delta
De Deltaparade biedt volop gelegenheid om te netwerken.
De Evacuatiezolder van www.overstroomik.nl.